des. 31 2011

Sol·licitud d’articles per a un monogràfic temàtic Tardor 2012 (Termini enviament: 10 de octubre de 2012)

Published by under General

Tema: Experiències pedagògiques, innovació i investigació en àmbits educatius universitaris i no universitaris

 

Coordinador: Eloy López Meneses, Universidad Pablo Olavide, Sevilla (elopmen@upo.es)

@tic. revista d’innovació educativa  convida a l’enviament d’articles per a la realització d’un volum especial sobre experiències pedagògiques, innovació i investigació en àmbits educatius universitaris i no universitaris.

Els articles (castellà, anglès i català) han d’acollir-se a una de les àrees temàtiques que s’expliquen a continuació:

 

1. Innovació pedagògica i Qualitat en la Universitat

Experiències educatives noves, bones pràctiques, reflexions, aportacions docents i investigadores sobre la praxi educativa i millora de la qualitat en la Universitat.

2. Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació en contextos formatius

L’impacte de les Noves Tecnologies en tots els nivells educatius i formatius en els àmbits formal, no formal i informal des de totes les perspectives i aproximacions paradigmàtiques: reflexions, experiència i investigació.

3. Educació i Promoció de la Salut, Qualitat de Vida i Medi Ambient

Aportacions teòriques, històriques, comparatives, didàctiques i investigadores a l’Educació i Promoció de la Salut en els àmbits Públic, Educatiu i Laboral, millora de la Qualitat de Vida de les persones i sostenibilitat mediambiental.

4. Educació i Societat: Innovacions en el Segle XXI

Reflexions, experiències i investigació aplicada respecte a la Formació, l’Educació i el Treball Social: treball social, educació social, animació sociocultural, desenvolupament comunitari, cooperació per al desenvolupament, estudis de gènere i igualtat, educació i formació de persones adultes.

Instruccions per a l’enviament d’articles

L’article hauran d’enviar-ho a través de la web: http://www.uv.es/attic.  Allí, hauran de crear un compte d’usuari i contrasenya

Tutorial: http://www.uv.es/attic/tutoriales/autores.pdf

Per favor, seguisquen les instruccions que allí s’ofereixen. El manuscrit haurà d’estar en format Microsoft Word (.doc), RTF o Open *Office (.odt).

L’article pot estar escrit en espanyol, anglès o català. Ha d’estar a paràgraf simple, Arial 11, espai anterior 6 i posterior 0 sense indentar. Les notes a peu de pàgina i bibliografia han d’estar en Arial 9.

Tots els enviaments seguiran un procés de revisió cega entre iguals.

Normes d’edició: http://ojs.uv.es/index.php/attic/about/submissions#authorGuidelines

Dates importants:

Fi d’enviament d’articles per a la seua avaluació: 10 d’octubre de 2012

Per a més informació sobre aquest monogràfic així com sobre les instruccions de format els remetem a l’adreça: http://www.uv.es/attic

 

Informació en Castellà

Informació en Català

Informació en Anglés

No responses yet

des. 29 2011

@tic publica un monográfico sobre Lengua y Lingüística en la Educación

Published by under General

@tic. revista d’innovació educativa (http://www.uv.es/attic) publicó el pasado día 23 un nuevo número, el 7. En este caso, la revista incluye un monográfico sobre Lengua y Lingüística en la Educación, que esperamos sea de su interés.

Además, también se incluyen las secciones de Artículos y de Docentic.

En este caso, la primera visualización de la revista habrán visto que aparece en inglés, pero  si quieren leerla en otro idioma (castellano o catalán) tan sólo habrán de seleccionar el idioma en la columna de la derecha, en el sitio de Idiomas.

Saludos y hasta pronto.

No responses yet

jul. 06 2011

@tic publica nou número, el 6

Published by under General

@tic. revista d’innovació educativa ha publicat el seu darrer número que conté dotze articles en seccions indexades i tres en seccions no indexades. Aquest número volíem dedicar-ho a “Second Life i altres mons virtuals”, tot i que finalment aquesta secció tan sols conté tres articles, això sí, molt interessant per al que vulga conèixer experiències de treball en educació amb mons virtuals.

Aquesta secció va rebre altres participacions, però els avaluadors contactats van decidir que tan sols tres haurien de ser publicats. Una de les qüestions més significatives que hem percebut en les valoracions dels avaluadors és que, tot i que en molts dels casos es relataven experiències docents amb mons virtuals, aquests reclamaven més atenció a la part científica del relat de l’experiència, més ús de literatura científica i una sòlida comparació amb altres experiències educatives.

Continuem amb la nostra intenció de presentar articles en anglès i, en aquesta ocasió, trobem dos. Esperem continuar en aquesta direcció per al proper número, el 7e, que inclourà un monogràfic sobre: “Llengua i lingüística

No responses yet

oct. 13 2010

Curs virtual sobre conectivisme: “Noves alfabetitzacions i nous entorns conectivistes”.Matricula oberta

Published by under General

Al llarg de la història s’ha tractat de reduir la complexitat de l’entorn, tot fragmentant el coneixement per tal de reagrupar-lo en noves unitats que simplificaven la seua adquisició. No obstant això, en el segle XXI la complexitat és entesa com un valor que ofereix significats complets i dota de transparència els processos. Aprendre a gestionar aquesta complexitat, especialment en l’entorn de l’Educació Superior, és l’objectiu d’aquest curs sobre “Noves alfabetitzacions i nous entorns connectivistes”, organitzat per la UdIE en col·laboració amb el SFP.

Els coordinadors del curs són George Siemens (Tekri-Athabasca University), Dolors Capdet (HISSE-Universitat de Barcelona), Paz Villar (Universitat de València) i Beatriz Gallardo (Universitat de València); les sessions síncrones, impartides per George Siemenes i Dolors Capdet, es realitzaran mitjançant Elluminate Live!, i les tutories podran realitzar-se en Aula Virtual o en Second Life.

El curs compta també amb la intervenció d’experts internacionals que impartiran sessions específiques, com Henry Jenkins (Southern California University), Claudio Dondi (EFQUEL) i Max Ugaz (Universidad de SanMartín de Porres, Perú). El curs se celebra del 4 de novembre de 2010 al 17 de març de 2011; consta de 90 hores lectives i ofereix acreditació del Servei de Formació; la matrícula podrà realitzar-se entre el 4 i el 22 d’octubre.

En els propers dies ampliarem aquesta informació, amb programa i horaris detallats, així com els procediments de matrícula per al personal de la UV i per als possibles interessats d’altres institucions.

Inscripció personal de la Universitat de València ( Por favor, hágalo desde la página del Servei de Formació Permanent: http://www.uv.es/sfp)

Inscripció personal externo a la Universitat de València Inscripció Personal Extern UV

No responses yet

abr. 20 2010

Monogràfic 2010 sobre Estadistica

Published by under Call For Papers

@tic. revista d’innovació educativa està treballant en la creació d’un nou monogràfic, en aquest cas sobre innovació educativa en l’àrea d’estadistica.Volem difondre casos d’estudi, experiències i investigació que des de l’educació i l’aula s’estan fent en aquest àrea de coneixement.

El termini per a la presentació d’articles és el 20 d’octubre de 2010

Aquest monogràfic és per a el volum de la Tardor 2010

El articles poden ser presentades en Català, Anglès i Castellà.

I hauran de ser presentades seguint les normes de publicació de la revista que es troben en els tres idiomes mencionats, en la web:

http://ojs.uv.es/index.php/attic/about/submissions#authorGuidelines

@tic. revista d’innovació educativa (http://www.uv.es/attic ) és una revista publicada per la Universitat de València

Més informació: http://www.uv.es/attic/doc/CFP_5.pdf

No responses yet

gen. 25 2010

New indexations

Published by under General

@tic. revista d’innovació educativa has been indexed in e-revistas, IISUE and in Ebsco, although we are waiting for a full indexation in this last database.

On the other hand, we also appear in Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, the Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) and World Cat.

No responses yet

des. 29 2009

New Call for Papers n. 4 (2010)

Published by under Call For Papers

As you know, @tic. revista d’innovació educativa publishes articles in Spanish, Catalan and English. In this post, we let you know our Call for Papers for issue number 4, Spring, 2010.

Call for Papers (English)
The journal @tic. revista d’innovacio educativa welcomes submissions for our Spring 2010 issue, number 4. The articles sent should be about educational subjects and Instructional Technologies from any disciplinary perspective, as well as relevant book reviews. We 
welcome academic articles for the Articles section, from 15 to 20 pages in length.

For the Learning with ICT section, we welcome submissions from 6 to 8 pages, and for the Evaluation of Tools, and The Pergola, the length should be between 4 and 6 pages.
The Pergola is a section especially addressed to student contributions related with these subject (opinion, reflection, a developed project, etc.)
The book reviews will be published in the Reading Room section (length: 2 to 4 pages).
Please, send electronic 
submissions in Word format through our web page: http://www.uv.es/attic/ by April, 15th, 2010. Author’s name and contact information should appear only on the cover page of the submission (not on 
subsequent pages) and also in the system OJS.

Please, submit essays in the 
format recommended on our web (Guidelines).
We publish articles in English, Spanish and Catalan.
More information at: http://www.uv.es/attic/

—-

Convocatoria

La revista @tic. revista d’innovació educativa ha abierto el plazo de recepción de artículos para su siguiente número, el 4, que aparecerá publicado en la Primavera de 2010. Los artículos enviados deben versar sobre temática educativa o tener relación con tecnologías de la información y la educación aplicadas a la docencia, desde cualquier perspectiva, así como reseñas de libros. Los artículos para la sección Artículos deberán tener entre 15 y 20 páginas. Para la sección DocenTIC, la extensión debe ser de entre 6 u 8 páginas y para las secciones Evaluación de Herramientas y La Pérgola, la extensión deberá estar entre 4 y 6 páginas.
La Pérgola es un espacio especialmente pensado para dar voz a la contribución de estudiantes (opiniones, proyectos desarrollados, reflexiones,…) siempre relativos a las cuestiones objeto de análisis de la revista.
En la sección Sala de lecturas, se recogerán las reseñas de libros relevantes y tendrá una extensión de entre 2 y 4 páginas.

Por favor, realicen el envío de su artículo en formato Word (u Open Office) a través de nuestra web: http://www.uv.es/attic/ antes del 15 de abril de 2010.
El nombre del autor, así como su información de contacto deberá aparecer en la portada o página inicial del envío (no en el resto de ellas) y también en el sistema OJS. Por favor, envíen sus trabajos en el formato recomendado en nuestra web (ver: Normas de publicación)

@tic. revista d’innovació educativa publica artículos en Español, Catalán e Inglés.
Más información en: http://www.uv.es/attic/

——
Convocatòria

La revista @tic. revista d’innovació educativa ha obert el termini de recepció d’articles per al seu següent nombre, el 4, que apareixerà publicat en la Primavera de 2010. Els articles enviats han de versar sobre temàtica educativa o tenir relació amb tecnologies de la informació i l’educació aplicades a la docència, des de qualsevol perspectiva, així com ressenyes de llibres. Els articles per a la secció Articles haurien de tenir entre 15 i 20 pàgines.

Per a la secció DocenTIC, l’extensió ha de ser d’entre 6 o 8 pàgines i per a les seccions Avaluació d’Eines i La Pèrgola, l’extensió haurà d’estar entre 4 i 6 pàgines.
La Pérgola és un espai especialment pensat per a donar veu a la contribució d’estudiants (opinions, projectes desenvolupats, reflexions,…) sempre relatius a les qüestions objecte d’anàlisi de la revista.
En la secció Sala de lectures, es inclouran les ressenyes de llibres rellevants i tindrà una extensió d’entre 2 i 4 pàgines.
Per favor, realitzen l’enviament del seu article en format Word (o Open Office) a través de la nostra web: http://www.uv.es/attic/ abans del 15 d’abril de 2010. El nom de l’autor, així com la seua informació de contacte haurà d’aparèixer en la portada o pàgina inicial de l’enviament (no en la resta d’elles) i també en el sistema OJS. Per favor, envien els seus treballs en el format recomanat en la nostra web (veure: Normes de publicació)
@tic. revista d’innovació educativa publica articles en Espanyol, Català i Anglès. Més informació en: http://www.uv.es/attic/

No responses yet

nov. 16 2009

Noves indexacions

Published by under General

Ara que estem a punt de publicar el numero 3 de @tic. revista d’innovació educativa ens han informat que la nostra revista ha sigut aprovada per a la seua indexació en Latindex. De fet avui ja està disponible en la seua web i en els pròxims dies o setmanes estarà en la plataforma DICE i en la base de dades ISOC.

Bones notícies.

Per altra part, esperem donar més informació en les pròximes setmanes sobre altres gestions que hem estat fent.

No responses yet

oct. 19 2009

ESTIC, nova convocatòria

Published by under General

El Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat ha publicat divendres passat una nova convocatòria d’ajudes per a la incorporació de les TIC i el foment de l’aprenentage cooperatiu entre estudiants. Breument, aquests són els requisits:

  • Grups entre 5 i 8 estudiants, amb certes condicions de matrícula mínima.
  • Objectiu: elaboració de resultats d’aprenentage en format digital, presentats en suport web (blogs, wikis, pàgines d’assigantura…), elaborats en grup, corresponents a una assignatura de Grau o Màster, i amb Llicència Creative Commons.
  • Diverses fases:  1) Sol.licitud de participació en el programa ESTIC mitjançant una Memòria. 2) Elaboració de una pàgina web cooperativa, corresponent a una assignatura de Grau o Màster de la UV. 3) A partir d’una Memòria final, obtenció del reconeixement per part del Vicerectorat com a “Grup ESTIC: grup d’estudiants innovadors de la Universitat de València”. 4) Selecció dels millors projectes de cada branca de coneixement, amb finançament per a ordinadors miniportàtils.
  • Data de presentació de les sol.licituds: 30 d’octubre per assignatures de primer quadrimestre, i 10 de març per a les de segon quadrimestre.

Per ampliar aquesta informació es pot llegir la Resolució .

L’imprés de sol.licitud es troba en la pàgina principal de la Unitat d’Innovació Educativa.

No responses yet

set. 16 2009

Aprender idiomas 2.0 y los ránkings

Published by under General and tagged: ,

Puede parecer una noticia antigua, pero el mes que lleva publicada no es mucho para hacernos conocer algunos de los mejores blogs lingüísticos del mundo, según Lexiophiles. La noticia, según la presentaba ABC, era: “Cinco blogs lingüísticos españoles, entre los 100 mejores del mundo“. Entre estos se encuentran los de algunos conocidos nuestros, como Jesús Suárez, que lleva años trabajando en TodoEle2.0, un estupendo portal que no solo recoge herramientas 2.0 que pueden ser utilizadas específicamente para el aprendizaje de lenguas, y en especial el español en el mundo, sino redes sociales en las que los usuarios aprenden idiomas y la forma cómo enseñarlo.

No responses yet

set. 03 2009

Bibliografia i manuals: oportunitat d’accés

Published by under Materials docents

Subscripció gratuita als manuals de SAGE fins al 15 d’octubre: només cal registrar-se.

No responses yet

set. 02 2009

Libros y manuales en abierto

Llega el comienzo del curso y con él las referencias bibliográficas que van apareciendo en cada una de las asignaturas en las que el estudiante se matricula. Mario Núñez, en su blog DigiZen ha hecho una estupenda recopilación de espacios web donde el profesor y el estudiante pueden encontrar libros de texto gratuitos para este curso que comienza. La variedad de disciplinas recopiladas en esas páginas es enorme: historia, medicina, economía, derecho, … pero lo mejor es la recopilación de esos espacios donde aparecen los textos. Remitimos a ello a su entrada en el blog.

Mario anima a los profesores a ser ellos quienes localicen esos libros que luego puedan servir de ayuda a sus estudiantes. Quizá haya ya muchas guías  académicas de grado y postgrado hechas, pero siempre se pueden repasar en el último momento, antes del inicio de curso.

No responses yet

ag. 29 2009

Mapas Conceptuales desde Wikipedia: EyePlorer

Published by under Programes d'ús acadèmic

Probablemente muchos profesores de la UV conozcan ya esta herramienta.

EyePlorer es un programa desarrollado por la empresa alemana Vionto.com, que sirve para visualizar mapas de contenido derivados de la Wikipedia, los cuales se pueden explorar de forma interactiva.

Basta escribir en la casilla central el tema del gráfico para obtener una visión global de los ámbitos de contenido relacionados. Copiamos como ejemplo el resultado (estático, pero interactivo en realidad), que ofrece a partir de “Educational Technology”.

No responses yet

ag. 29 2009

Informe UNESCO sobre Educación Superior

Published by under General

Retos y necesidades de cambio para la Educación Superior en el Informe elaborado con motivo de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de 2009, en Francia: Trends in Global Higher Education:
Tracking an Academic Revolution. A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education.
Se analiza el impacto de factores como la globalización, la tecnologización, la relación con las sociedades o la agenda de investigación.

No responses yet

juny 07 2009

Resolució d’ajudes

Published by under General

El Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat ha publicat la resolució d’ajudes a la innovació educativa corresponents a la passada convocatòria de 25 de febrer de 2009.

Aquesta convocatòria respon a la voluntat de vincular les actuacions en innovació educativa de la UV a la resta de programes estratègics relacionats amb la Convergència i la Qualitat. També pretén concentrar els esforços en innovació educativa i incrementar la seua difusió a través de les llicències en obert i l’elaboració de materials que conformaran el repositori institucional RODERIC. A més a més, la convocatòria de 2009/2010 aspira a crear i reconéixer grups estables de PDI vinculats a la innovació docent: els GIDs.

En total, s’han presentat 30 projectes DocenTIC, 36 iniciatives Finestra Oberta, i 29 assignatures per a l’Open Course Ware, la qual cosa ha suposat una resposta total de 575 professors i professores de la UV, la major part dels quals s’integraran en el Grups d’Innovació Docent, que tindran una vigència mínima de tres anys. El blog d’@tic podrà ser emprat pels GID com a instrument de comunicació i discussió.

No responses yet

« Prev - Next »