Archive for juny, 2009

juny 07 2009

Resolució d’ajudes

Published by under General

El Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat ha publicat la resolució d’ajudes a la innovació educativa corresponents a la passada convocatòria de 25 de febrer de 2009.

Aquesta convocatòria respon a la voluntat de vincular les actuacions en innovació educativa de la UV a la resta de programes estratègics relacionats amb la Convergència i la Qualitat. També pretén concentrar els esforços en innovació educativa i incrementar la seua difusió a través de les llicències en obert i l’elaboració de materials que conformaran el repositori institucional RODERIC. A més a més, la convocatòria de 2009/2010 aspira a crear i reconéixer grups estables de PDI vinculats a la innovació docent: els GIDs.

En total, s’han presentat 30 projectes DocenTIC, 36 iniciatives Finestra Oberta, i 29 assignatures per a l’Open Course Ware, la qual cosa ha suposat una resposta total de 575 professors i professores de la UV, la major part dels quals s’integraran en el Grups d’Innovació Docent, que tindran una vigència mínima de tres anys. El blog d’@tic podrà ser emprat pels GID com a instrument de comunicació i discussió.

No responses yet