Archive for octubre, 2009

oct. 19 2009

ESTIC, nova convocatòria

Published by under General

El Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat ha publicat divendres passat una nova convocatòria d’ajudes per a la incorporació de les TIC i el foment de l’aprenentage cooperatiu entre estudiants. Breument, aquests són els requisits:

  • Grups entre 5 i 8 estudiants, amb certes condicions de matrícula mínima.
  • Objectiu: elaboració de resultats d’aprenentage en format digital, presentats en suport web (blogs, wikis, pàgines d’assigantura…), elaborats en grup, corresponents a una assignatura de Grau o Màster, i amb Llicència Creative Commons.
  • Diverses fases:  1) Sol.licitud de participació en el programa ESTIC mitjançant una Memòria. 2) Elaboració de una pàgina web cooperativa, corresponent a una assignatura de Grau o Màster de la UV. 3) A partir d’una Memòria final, obtenció del reconeixement per part del Vicerectorat com a “Grup ESTIC: grup d’estudiants innovadors de la Universitat de València”. 4) Selecció dels millors projectes de cada branca de coneixement, amb finançament per a ordinadors miniportàtils.
  • Data de presentació de les sol.licituds: 30 d’octubre per assignatures de primer quadrimestre, i 10 de març per a les de segon quadrimestre.

Per ampliar aquesta informació es pot llegir la Resolució .

L’imprés de sol.licitud es troba en la pàgina principal de la Unitat d’Innovació Educativa.

No responses yet